Posts tagged banat.

Globe ka ba?

Ilang points pa ba ang kailangan ko para ma-redeem ko yang puso mo?

#banat